Menüler
Haberler
Görev Alanı
Yurdumuzun Su ve Toprak Kaynaklarını geliştirmekle yükümlü Genel Müdürlüğümüzün 26 Bölgesinden birini teşkil eden Bölgemiz, Trakya’da Edirne merkez olmak üzere Tekirdağ ve Kırklareli İllerini kapsamaktadır.
Tarihçe
Bölge Müdürlüğümüz Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü  Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki  6 200 Sayılı Kanun 13.04.1960 tarihinde kurulmuştur. devamı...

Bölge Müdürlüğü