Menüler

STAJ BAŞVURUSU

04.04.2019

Staj başvuruları  02-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Öğrencilerin okullarından getirecekleri resmi talep yazısı ile birlikte Merkez Şubelerde ve 111. Şube 
Müdürlüğünde Staj yapmak isteyen öğrenciler Personel Şube Müdürlüğüne, Lüleburgaz 
9. Sondaj Şube Müdürlüğü, Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü, Tekirdağ 113. Şube Müdürlüğü ve 
İpsala 114. Şube Müdürlüğünde Staj yapmak isteyen öğrenciler ise ilgili birimlerin idari işlerine 
başvurmaları gerekli olup, başvurular kontenjanla sınırlıdır.

Staj Başvurusunda İstenecek Olan Belgeler. 

1-Staj Belgeleri (Okuldan temin edilecektir.) 

2-Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alacakları öğrenim gördükleri bölüm, staj 
süresi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderlerinin okul tarafından karşılanacağını 
belirten yazı (İlgili evraklar Kurumumuza teslim edilirken kaşeli olmak zorundadır.) 

3-T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi