Menüler

PERSONEL İSTİHDAMI ASİL VE YEDEK LİSTELER

21.11.2019

DSİ 11.Bölge Müdürlüğü bünyesinde 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek işçi alımına ilişkin belirlenen asil ve yedek listeler resmi internet sitemizde http://www.bolge11.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.bolge11.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 20-25 Kasım 2019 tarihleri arasında;

 Bölge Müdürlüğümüze

 Şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listelerden sırayla 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir.

- Asil ve Yedek Listesi

- İşçi Alımı için istenilen belgeler