Menüler

ENGELLİ PERSONEL İSTİHDAMI ASİL VE YEDEK LİSTE (Kura Sonucu)

09.01.2020

ENGELLİ PERSONEL İSTİHDAMI ASİL VE YEDEK LİSTE (Kura Sonucu)

21.11.2019

DSİ 11.Bölge Müdürlüğü bünyesinde 4857 sayılı Kanun kapsamında Engelli olarak istihdam edilecek işçi alımına ilişkin belirlenen asil ve yedek liste resmi internet sitemizde http://www.bolge11.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.bolge11.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 10-17 Ocak 2020 tarihleri arasında;

 Bölge Müdürlüğümüze

Şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listede yer alan adaylardan sırayla belgeler istenecek olup, 21-27 Ocak 2020 tarihleri arasında belgelerinin

Bölge Müdürlüğümüze

Şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENEN BELGELER

MEB onaylı “Aşçılık(Ustalık)” Belgesi veya ilgili bölümden mezun olunduğuna dair belgenin aslı ya da Noter onaylı sureti,

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 1 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren SGK Hizmet Bildirim Dökümü,

Engel durumunu gösterir belge,

-Asil ve Yedek Listesi