Menüler

Kurumumuzda 4857 Sayılı Yasa Kapsamında İstihdam Edilecek Personelin Teslim Etmesi Gereken Belgeler

09.01.2020

KURUMUMUZ KADROLARINA İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN

İSTENİLEN BELGELER

  1. Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. İkametgâh belgesi (E-devletten çıktı alınabilir)
  4. Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)
  5. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Sağlık Kurulu Raporu (Aslı)
  6. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu (Aslı)
  7. 2 adet vesikalık fotoğraf ( Sakalsız, ceket ve kravatlı olacak şekilde)
  8. Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)
  9. Kamu Kurumuna İlk defa işçi olarak Atanacaklar için Başvuru Formu.

Asil adaylardan Bölge Müdürlüğümüze yukarıda yer alan istenilen belgeler ile Kamu Kurumuna ilk defa İşçi olarak atanacaklar için Başvuru Formunun doldurularak dilekçe ekinde 13-25.01.2020 tarihleri arası elden teslim etmeleri gerekmektedir.

( İstenilen belgeler 2 nüsha olarak hazırlanacaktır. )

- Sınav Sonuç Kesin Liste