Menüler

STAJ BAŞVURU ve KONTENJAN DUYURUSU

09.01.2020

STAJ BAŞVURU DUYURUSU

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde yaz dönemini kapsayan (büro, arazi ya da laboratuvar stajı) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapmak isteyen öğrenciler başvurularını E-Devlet üzerinden 02.01.2020 – 31.01.2020 tarihleri arasında evraklarını eksiksiz bir şekilde dolduracaktır. Bölge Müdürlüğümüze başvuru yapıp staja kabul edilen öğrencilerin listesi 28 Şubat 2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzün www.bolge11.dsi.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.

Stajla İlgili uyulması Gereken Kurallar:

1-Öğrenci tarafından E-Devlet üzerinden “Staj Başvuru Formunu” Doldurmayanların stajı kabul edilmeyecektir.

2-Staja devam zorunludur ve staj tarihleri ile yaz okulu tarihleri çakışmamalıdır.

3-Öğrencinin stajının daha verimli olması için staj amiri öğrenciyi okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere kurumun her biriminde görevlendirebilir.

4-Staj öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödenir.

5-Staj Yönergesi gereği staja kabul edilen öğrencilerle kurum arasında sözleşme imzalanır.

6-Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Bölge Müdürlük Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

7-Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapanlar; 14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

8-Stajı herhangi bir nedenle (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan v.b.) sona erdirilen kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenmez.

9-Ayrıca staj için başvuru yapılması talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Staj yapması uygun görülen öğrenciler Kurumumuzun mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir. Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında Kurum idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi ve sır niteliğinde olan belgelerin yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz saklanması yasaktır. Bahsi geçen hususları staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler kabul etmiş sayılır.

STAJ KONTENJAN DUYURUSU

Bölge Müdürlüğümüzce belirlenen staj kontenjanlarının bölümlere göre sayıları belirlenmiş olup, başvuruların değerlendirilme neticesinde çoğunluk hangi bölümlere ait ise ona göre kontenjanlar tekrardan belirlenecektir.

 

BÖLÜM

KONTENJAN

İnşaat Mühendisi

7

Makine Mühendisi

4

Harita Mühendisi

2

Meteoroloji Mühendisi

2

Jeoloji Mühendisi

5

Elektrik Mühendisi

1

Kimya Mühendisi

2

Çevre Mühendis

4

Maden Mühendisi

1

Ziraat Mühendisi

1

Jeofizik Mühendisi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisi

2

Bilgisayar Programcılığı

2

Aşçılık

2