Menüler

Kurumumuzda 4857 Sayılı Yasa Kapsamında Engelli İşçi (Aşçı) İstihdam Edilecek Personelin Teslim Etmesi Gereken Belgeler

27.02.2020

Kurumumuzda 4857 Sayılı Yasa Kapsamında Engelli İşçi (Aşçı) İstihdam Edilecek Personelin Teslim Etmesi Gereken Belgeler 

İSTENİLEN BELGELER

  1. Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. İkametgâh belgesi (E-devletten çıktı alınabilir)
  4. Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)
  5. İşyerinde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Sağlık Kurulu Raporu (Aslı)
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf ( Sakalsız, ceket ve kravatlı olacak şekilde)
  7. Askerlik durum belgesi (E-devletten çıktı alınabilir.)
  8. Kamu Kurumuna İlk defa işçi olarak Atanacaklar için Başvuru Formu.

Asil adaylardan Bölge Müdürlüğümüze yukarıda yer alan istenilen belgeler ile Kamu Kurumuna ilk defa İşçi olarak atanacaklar için Başvuru Formunun doldurularak dilekçe ekinde 09.03.2020 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

( İstenilen belgeler 2 nüsha olarak hazırlanacaktır. )