Menüler

DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI SINAVI

22.07.2020

Bölge Müdürlüğümüzde  işçi alımı kapsamında sınava katılacak adaylar ile sınav yer, gün  ve saati yer aldığı liste aşağıda yayımlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınav merkezinde belirtilen yer, gün ve saatte yanlarında TC kimlik numaralarının bulunduğu kimlik belgeleriyle hazır olmaları gerekmektedir. 

*Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak olup 60 puan altı alan adaylar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 


Not: Covid-19 tedbirleri kapsamında sınav şekli mülakat olarak yapılacaktır..

İlanen duyrulur. 

Bu ilan duyuru niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.