Menüler

ENGELLİ ve ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL İSTİHDAMI ASİL VE YEDEK LİSTE (Kura Sonucu)

30.07.2020

DSİ 11.Bölge Müdürlüğü bünyesinde 4857 sayılı Kanun kapsamında Engelli olarak istihdam edilecek 1 adet işçi (Puantör) ile Eski Hükümlü olarak istihdam edilecek 1 adet işçi (Düz İşçi)  alımına ilişkin belirlenen asil ve yedek liste resmi internet sitemizde http://www.bolge11.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.bolge11.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 04-06 Ağustos 2020 tarihleri arasında;

Bölge Müdürlüğümüze

Şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listede yer alan adaylardan sırayla belgeler istenecek olup, 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında belgelerinin

Bölge Müdürlüğümüze

Şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENEN BELGELER

1-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2-      İkametgâh belgesi. (e-devletten çıktısı alınabilir.)

3-      Mezuniyet Belgesi

4-      Seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporu.(Aslı) (Mülakat sonrası, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.)

 

5-      Engel durumunu gösterir belge (Engelli Puantör pozisyonuna başvuran adaylar için)

6-      Eski hükümlü olduğunu belirtir belge (Eski Hükümlü Düz İşçi pozisyonuna başvuran adaylar için)

-Asil ve Yedek Listesi