Menüler

26.01.2016 tarihi itibarı ile Bölge Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Şube Müdürlüklerinde  156'i teknik hizmetler ve 35'i GİH ile 2 Sağlık, 2 avukat, 2 yardımcı hizmetler, 10 4C, 304 daimi işçi ve 2 adet rasatçı olmak üzere  toplam 513 personel mevcuttur.Teknik Hizmetler

156

Genel İdari Hizmetler  35
Doktor  -
Sağlık Personeli  2
Yardımcı Hizmetler  2
Avukat  2
657 4/C Geçici Personel 10
 Daimi İşçi  304
Geçici (Rasatçı)  2
TOPLAM 513
 

TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS   

İnşaat  37
Makine  20
Elektrik  2
Elektronik  3
Maden  4
Meteoroloji  5
Kimya  2
Harita  9
Ziraat 19
Jeoloji 13
Jeofizik  3
Çevre  5
Orman  1
Mimar  2
Su Ürünleri 1
Bilgisayar 1
Matematikçi 1
 Kimyager  1
 İstatistikçi  1
TOPLAM 130
TEKNİKER 23
TEKNİSYEN 3
TOPLAM 26
   

 GENEL TOPLAM

 156