Menüler

SULAMA PROJELERİ

  

1 239 102 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen saha 464 672 hektar ve bu sahanın sulamaya elverişli arazi miktarı 406 433 hektardır. Bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 307 349 hektardır. 90 900 hektarı İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları (%23), DSİ'ce 108 324 hektar (%27) olmak üzere toplam 199 224 hektarı sulanmaktadır. Kalan alanın 65 357 hektarlık bölümü (%16) yatırım programlarına girmiş olup, bunun 41155 hektarının ihaleleri yapılmıştır ve inşaatları sürdürülmektedir.  23 157 hektarlık bölüm (%6) ön inceleme ve 110 511 hektarlık bölüm (%28) ise planlama ve projelendirilme aşamasındadır.

Yüzölçümü        18 762 km2     
Tarıma elverişli arazi  1 239 102 ha
Sulanabilir arazi  1 047 386 ha
Ön İnceleme aşaması       23 157 ha
Planlama projelendirme aşaması     110 511 ha
Yatırım programı aşaması       65 357 ha
İşletme aşaması (Yerüstü ve Yeraltı Suyu Sulamaları Toplamı)     108 324 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları        84 640 ha
DSİ Yeraltı Sulamaları       23 684 ha
SU KAYNAKLARI  
Yıllık ortalama yağış            621 mm
Toplam su potansiyeli   9 921,70 hm3/yıl
Yerüstü suyu   9 461,00 hm3/yıl
Yer altı suyu      460,70 hm3/yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ  
Toplam enerji potansiyeli
   
1. Ön İnceleme Aşaması      
2. Fizibilitesi Tamamlanan (1)   11,68 MW          36,80 GWh/yıl
3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması  
4. Proje Aşaması  
5. İnşa Halinde Olan  
6. İşletmede Olan