DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI İŞÇİ ALIMI SINAVI

18.11.2022 / Gösterim Sayısı : 1004 / Arşiv


Bölge Müdürlüğümüzde  daimi işçi alımı kapsamında sınava katılacak adaylar ile sınav yer, gün  ve saat bilgilerinin yer aldığı liste aşağıda yayımlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınav merkezinde belirtilen yer, gün ve saatte yanlarında TC kimlik numaralarının bulunduğu kimlik belgeleriyle hazır olmaları gerekmektedir. 

*Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak olup 60 puan altında alan adaylar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 


İlanen duyurulur. 

Bu ilan duyuru niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınavakatılacak adayların listesi

Yazılı-Sözlüsınav yeri, tarihi ve saati

Uygulamalısınav yeri, tarihi ve saati