Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

1.211.379 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen saha 492.130 hektar ve bu sahanın sulamaya elverişli arazi miktarı 431.908 hektardır. Bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 304.624 hektardır. 49.833 hektarı İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları (%12), DSİ'ce 125.185 hektar (%28) olmak üzere toplam 175.018 hektarı sulanmaktadır. Kalan alanın37.287 hektarlık bölümü (%8) yatırım programlarına girmiş olup, bunun 26.196 hektarının ihaleleri yapılmıştır ve inşaatları sürdürülmektedir.  18.278 hektarlık bölüm (%4) ön inceleme ve 61.159 hektarlık bölüm (%47) ise planlama ve projelendirilme aşamasındadır.

                                                                                         

Yüzölçümü

        18.755 km2     

Tarıma elverişli arazi

   1.211.379 ha

Sulanabilir arazi

   1.047.386 ha

Ön İnceleme aşaması

        18.278 ha

Planlama projelendirme aşaması

        61.159 ha

Yatırım programı aşaması

        37.287 ha

İşletme aşaması (Yerüstü ve Yeraltı Suyu Sulamaları Toplamı)

      131.153 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları 

      107.469 ha

DSİ Yeraltı Sulamaları

        23.684 ha

SU KAYNAKLARI

 

Yıllık ortalama yağış

             621 mm

Toplam su potansiyeli

          9.141 hm3/yıl

Yerüstü suyu

          8.457 hm3/yıl

Yer altı suyu

             684 hm3/yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

 

Toplam enerji potansiyeli

   

1. Ön İnceleme Aşaması 

    

2. Fizibilitesi Tamamlanan (1)

  11,68 MW          36,80 GWh/yıl

3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması

 

4. Proje Aşaması

 

5. İnşa Halinde Olan

 

6. İşletmede Olan