Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

2014 Yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre; Edirne 400.280, Kırklareli 343.723 ve Tekirdağ 906.732 olmak üzere toplam 1.650.735'tir. Bu üç ilimizin yüzölçümü Edirne 6 119 km2, Kırklareli 6 304 km2 ve Tekirdağ  6 339 km2 olmak üzere toplam 18 762 km2’dir. Bölgemiz alansal olarak Türkiye’nin % 2,4 , nüfus olarak ise   % 2,1'ini oluşturmaktadır. 

Bölge Müdürlüğümüz hizmet alanı içinde yer alan Edirne İlinde Merkez ilçe dahil olmak üzere 9 İlçe, 15 Belde, 247 Köy bulunmaktadır. Kırklareli  İlinde ise Merkez ilçe dahil olmak üzere 8 İlçe, 18 Belde, 173 Köy bulunmaktadır. Tekirdağ İli 6360 sayılı kanunla Büyük Şehir Statüsüne gelmiş olup, belde, bucak teşkilatları kaldırılmıştır. Merkez İlçe dahil olmak üzere 11 İlçe vardır. Köyler  ise mahalle olarak ilçelere bağlanmış olup 356 adettir.

 

Tarihçe

 Trakyada   DSİ’ ye ait bir ünitenin kurulması 1943 yıllına dayanır. O yıllarda Amerikan Mühendisleri Birliğinden bir grup Meriç havzasında incelemelerde bulunmuşlar ve İpsala Merkez olmak üzere bağlı kısım mühendisliklerinden oluşan bir Başmühendislik kurulmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Buna istinaden Bursa I. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 05.04.1955 tarihinde İpsala' da  İşletme Başmühendisliği ile Edirne Şube Başmühendisliği kurulmuştur.

 İpsala’da kurulan İşletme Başmühendisliği, 1957 yılında Keşan’a daha sonraları tekrar İpsala’ya taşınarak faaliyetlerine devam etmiştir.

 Bölge Müdürlüğümüzün kurulması ile İpsala DSİ İşletme Başmühendisliği, Bursa Bölgesinden ayrılarak Edirne Bölgesine bağlanmıştır.