ENGELLİ PERSONEL İSTİHDAMI ASİL VE YEDEK LİSTE (KURA SONUCU)

25.12.2020 / Gösterim Sayısı : 522 / Arşiv

DSİ 11.Bölge Müdürlüğü bünyesinde 4857 sayılı Kanun kapsamında Engelli olarak istihdam edilecek 1 adet işçi (Puantör) alımına ilişkin belirlenen asil ve yedek liste resmi internet sitemizde http://www.bolge11.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.bolge11.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 28 – 29 Aralık 2020 tarihleri arasında;

Bölge Müdürlüğümüze şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listede yer alan adaylardan sırayla belgeler istenecek olup, 30 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında belgelerinin;

Bölge Müdürlüğümüze şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENEN BELGELER

1-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2-      İkametgâh belgesi. (e-devletten çıktısı alınabilir.)

3-      Mezuniyet Belgesi

4-      Engel durumunu gösterir belge

 

-Asil ve Yedek Listesi